Napelem finanszírozás

Napelemes rendszer finanszírozás

1. Jelzálog alapú hitelek

Ennél a verziónál a lényegesen kedvezőbb THM azzal érhető el, hogy a hitel felvevő biztosítékot ad a bank számára.
Itt az előny az alacsony hitel kamat.
A hátrány pedig, hogy jelzálog fog-ja terhelni az ingatlant.

2. Nem jelzálog alapú hitelek

Ennél a verziónál magasabb kamattal kell számolni, mivel a bank nem kap ingatlan alapú biztosítékot.

Itt az előny az, hogy a hitelfelvevő ingatlanára nem kerül jelzálog.
A hátrány pedig a magasabb kamat és rövidebb futamidő.

Támogatás

Napelem állami támogatás az otthon felújítás
program keretében

A 2021 januárjában induló otthon felújítási program keretében szinte minden felújítási
folyamatra – így napelem telepítésére is – igényelhető családok részére az 50%,
utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő állami támogatás, 3 millió forint értékben.
Gyakorlatilag a Magyar Kormány a gyermeket nevelő családok otthon-felújítási
támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendeletében foglaltak alapján
igényelhető EGYSZERI állami támogatással finanszírozza azt, hogy azok lakhatási
körülményeiken javítsanak. Az otthon felújítási támogatás lehetővé teszi tehát
a napelem állami támogatását is 2021 január 1-től 2021 december 31-ig.

Napelem állami támogatás feltételei az otthon
felújítási program keretében

Mire vehető fel otthon felújítási támogatás?

– Az állami támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák
végrehajtására lehet igényelni. Fontos tudni, hogy ebben a napelem telepítése nevesítve
van: „napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,” – vagyis napelem állami
támogatás igényelhető.

– A napelemes rendszer ára a bruttó 450.000 Ft/kWp-t nem haladhatja meg. (Ez a kisebb,
2-3 kWp-s rendszereknél bizonyos esetekben hátrányosan is érintheti a kivitelezőt.)
Az erről szóló nyilatkozatot a kivitelezőtől be kell csatolni az igényléshez (a Rendelet 9. §
(3) bekezdés s) pontja értelmében)

Napelem állami támogatásra jogosultak köre:

– Mindenképpen legalább 1 gyermeket kell nevelni, illetve a várandósság 12. hetétől
25 éves életkorig számít gyermeknek a gyermek, amennyiben együtt él a szülőkkel.
– Ha a gyermek fogyatékkal él, gyermekek otthongondozási díjára jogosult, nincs
életkori megkötés.
– Házastársak, élettársak és egyedülállóak is kérhetik.
– Elvált szülők esetén, ha megosztott a nevelés, az összeg ugyanekkora, de meg kell
osztozniuk rajta!
– 1 év folyamatos TB jogviszony szükséges, de 30 napra szünetelhetett, illetve az utolsó
3 hónap álláskeresési járadékot is figyelembe veszik.
– Köztartozás mentesnek kell lenni.
– Minden család csak egyszer kérheti ugyanarra az ingatlanra a támogatást.
– Ha eladásra kerül az ingatlan, az összeget nem kell visszafizetni, és másik család
kérheti ugyanerre az ingatlanra a támogatást.
– Az igénylőnek, illetve gyermekének a támogatással érintett lakásban együtt legalább
50%-os mértékű tulajdonjoggal kell rendelkeznie és legalább 1 éve ezen a
címen kell lakjon lakcímkártya szerint is. (itt probléma lehet, ha valaki iskola miatt másik
lakcímre jelentette a gyerekét)
– Kivétel ez alól a 12 hetes magzat, 1 évnél fiatalabb gyermek ha egy éven belül vették
meg az ingatlant
– január 1-ét követő felújításokra lehet igényelni.
Továbbá:
– Számlával kell igazolni mind az anyag, mind a munkadíj költségeket, amit
szerződéses formában (előre kiadott formanyomtatvány lesz) kell rögzíteni.
– Csak 27% áfát tartalmazó számlákat lehet elszámolni!

– Ha bővítéshez CSOK-ot is szeretne igénybe venni, akkor vagy a CSOK-nál, vagy
ennél a támogatásnál tudja elszámolni, mindkettőnél nem lehet!
– Államkincsár fog folyósítani utólag, tehát a munkálatokat előre kell finanszírozni.
– Kormányhivatal fogja ellenőrizni a folyósítást követő 6 hónapon belül, hogy valóban
megtörténtek-e a munkálatok.

Napelem állami támogatás mértéke:

Igényelhető állami támogatás maximum 3 millió forint: 1.500.000 Ft az anyag- és
1.500.000 Ft a munkadíj, tehát az anyag- és munkadíj támogatása 50-50%-ban kell
megosztódjon. (Rendelet 7. § (3) bek.szerint ha 500.000 Ft a munkadíj, akkor az
anyagból is „csak” 500.000-et lehet támogatni.
Fontos tudni tehát, hogy ahhoz, hogy a maximumot „ki tudjuk venni” a támogatásból
minimum 25% munkadíj szükséges, ugyanis az anyag- és munkadíj támogatása 50-
50%-ban kell megosztódjon. Például:
Felújítás összköltsége: 6.000.000,- Ft (100%)
Anyagköltség: 4.500.000,- Ft (75%)
Munkadíj: 1.500.000,- Ft (25%)
Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft (50%)
A támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányának 50-50 %-nak kell
lennie, ami 1.500.000 -.1.500.000 Ft-tal teljesül, vagyis így jár a maximális összeg.
Természetesen mindkét költségtípus lehet ennél magasabb is, de erre az összegre már
nem jár plusz támogatás.

Gyakran ismételt kérdések:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/gyik

Magyar Közlöny 2020. évi 287. szám
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/79b0fcb4072dc656915de0e95aefe6d44026e5ef/megtekintes

Hitel:
– Amennyiben kellő anyagi forrás nincs meg, 2021. február 1. után már hitelt is
vehetünk fel otthonunk felújítása céljából. A maximálisan igényelhető hitelösszeg

6.000.000 Ft, amire a kamat nem haladhatja meg a 3%-ot. A hitel maximális
futamideje 10 év.
A felvett összegből aztán a MÁK által támogatásként jóváhagyott maximum 3.000.000 Ft
levonódik, tehát a 6 millió forintból maximum 3.000.000 Ft-ot kell visszafizetni,
mindössze 3%-os kamattal. (A 3%-os kamat rendkívül kedvező)

Hogyan nyújthatjuk be az igénylést napelem állami
támogatásra?

A Kincstár rendszeresített formanyomtatványán a MÁK-nál online, postai úton vagy
személyesen bármelyik kormányablaknál.
Fontos tudnivalók:
– EGY CSALÁD CSAK EGYSZER nyújthat be igényt.
– A támogatást az utolsó számlán szereplő dátumot követően 60 napos határidőn belül
lehet megigényelni.
– A MÁK a támogatás elbírálását a beérkezést követően 30 nap alatt végzi el.
– Hiánypótlásra EGYSZER van mód, arra az igénylőnek 30 napja van.
– Támogatói okiratban tájékoztatnak, ha megkapjuk az összeget, és a pénzt a kérelemben
megadott belföldi bankszámlára utalja a MÁK 5 napon belül.
– A számla az igénylő nevére kell hogy szóljon
– A beruházást a folyósítást követő 180. napig ellenőrizhetik.

Bruttó vagy szaldós elszámolású lesz az állami
támogatással épült napelemes rendszerünk?

Otthonfelújítási programon résztvevőknek 2021. június 30-tól csak “Bruttó”
elszámolásban lehet engedélyeztetni, és csatolni kell az erről szóló szolgáltatói
szerződést.
Ezért érdemes még 2021. június 30 előtt megvalósítani napelemes rendszert.

Milyen további munkálatokra lehet igénybe
venni az otthonfelújítási támogatást?

Az alábbi munkálatokra igényelhető a támogatás:
– víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső
hálózatának kiépítése vagy cseréje,
– fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen
helyiséggel,
– fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló
energiaforrások alkalmazását is,
– az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a
lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
– a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács
felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
– tető cseréje, felújítása, szigetelése,
– égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
– klímaberendezés beépítése, cseréje,
– napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje (napelemes rendszer telepítését
vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó
vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.)
– belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy
álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső
lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók
és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök
beépítését, cseréjét vagy felújítását, a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy
cseréjét,
– a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás
céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
– kerítés építése,
– gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
– terasz, loggia, erkély, előtető építése,
– térburkolat készítése, cseréje,
– télikert kialakítása,
– amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül,
meghatározott akadálymentesítési munkák,

– alapozási szerkezet megerősítése, valamint
– beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,
– használati meleg víz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje,
ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.